Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente Fairplay Trophy Sundsvall 2023 

Tävlingsreglemente i korthet

Regler
Spelas enligt FIFA:s regler i tillämpliga delar och Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser. Benskydd är obligatoriskt.

I åldersgrupp 6-12 år spelas gruppspelsmatcher utan resultat redovisning.

Mix pojkar/flickor 6-7 år (2017,2016)

 

Pojkar 8 år (2015)                               Flickor 8 år (2015)

Pojkar 9 år (2014)                               Flickor 9 år (2014)

Pojkar 10 år (2013)                             Flickor 10 år (2013)

Pojkar 11 år (2012)                             Flickor 11 år (2012)

Pojkar 12 år (2011)                             Flickor 12 år (2011)

Pojkar 13 år (2010)                             Flickor 13 år (2010)

Spelform

I åldersgrupp 6/7 år pojkar och flickor kommer spel ske i form av 3 mot 3 och i åldern 8-9 år pojkar och flickor spelas gruppspelsmatcher utan resultatredovisning i formen 5 mot 5 och alla lag är garanterad 4 matcher under speldagen. I åldern 10-11 år pojkar och flickor spelas gruppspelsmatcher utan resultatredovisning i formen 7 mot 7 och alla lag är garanterad 4 matcher under speldagen. I åldern 12 år pojkar och flickor spelas gruppspelsmatcher utan resultatredovisning i formen 9 mot 9 liten och alla lag är garanterad 4 matcher under speldagen. Pojkar och flickor 13 år spelar gruppspelsmatcher och alla är garanterad 4 matcher.


Bollar

storlek 3 i åldrar 6-9

storlek 4 i åldrar 10-13

Tävlingsreglementet i paragrafform:

§ 1. Spelregler

Fairplay Trophy Sundsvall 2023 spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser för 3 mot 3 (P/F 6/7), 5 mot 5 (P/F 8-9), 7 mot 7 (P/F10-11) 9 mot 9 liten (P/F 12-13).


§ 2. Tävlingsform

I klasserna P/F 6,7,8 – P/F 12 koras ingen slutsegrare. Efter genomfört gruppspel beroende på antal lag från början så kan avslutningsmatcher komma att spelas. Avslutsmatchen kan sluta med oavgjort resultat. I P/F 13 koras en slutsegrare.

§ 3. Matchtid

P/F 6-7 spelar 4x3 minuter

P/F 8-9 spelar 2x10 minuter

P/F 10-11 spelar 3x10 minuter

P/F 12-13 spelar 2x15 minuter


§ 4. Antal spelare och avbytare
Ett lag får använda obegränsat antal spelare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område. I spelformen 3 mot 3 då det spelas med sarg rekommenderas att byten sker i periodvilan.

§ 5. Deltagarförteckning
Alla lag skall lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att deltaga i laget under speldagen. Samtliga spelare skall anges med personnummer (tio siffror). Deltagarförteckningen inlämnas senast en timme innan lagets första match spelas.

 § 6. Dispenser
Två överåriga spelare beviljas automatiskt dispens för varje match. De får dock maximalt ha ett års överårighet. Om truppen innehåller fler överåriga spelare får endast två användas per match. En ny laguppställning måste då lämnas in.

§ 7. Domare
Utbildade föreningsdomare alternativt förbundsdomare dömer i samtliga matcher.

§ 8. Tävlingens jury
Tävlingsjury är Cecilia Helgsten, Lotta Rising, Anne Thelander och Joakim Blomqvist

§ 9. Protester och bestraffningar
Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet senast 30 minuter efter avslutad match för att behandlas. Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA's reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Utvisningar: Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej.

Grova utvisningar rapporteras till respektive lags fotbollsförbund.

§ 11. Spelplaner
Alla matcher spelas på planer uppritade på Kubikenborgs huvudarena där alla uppfyller mått och krav. 

§ 12. Arrangör
Kubikenborgs IF är arrangör.
§ 14. Försäkringar och ansvar

§ 14. Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Fairplay Trophy Sundsvall 2022 har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. 

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR I OMKLÄDNINGSRUM.

Se länk till spelformer för respektive ålder, markera länken och högerklicka för att öppna i nytt fönster. 

3mot3-20.pdf (svenskfotboll.se)

5-mot-5--21.pdf (svenskfotboll.se)

7mot7-20.pdf (svenskfotboll.se)

9mot9-20.pdf (svenskfotboll.se)