Information till domare.

Spelform 3 mot 3 (Sarg)

Match längd                             4*3 minuter

Åldrar                                        6-7 år

Ersättning: Utgår med 4 kr per minut, 48 kr per match.

Spelform 5 mot 5

Match längd                             2*10 minuter

Åldrar                                        8-9 år

Ersättning: Enligt förbundets taxa 4 kr per minut, 80 kr per match.

Spelform 7 mot 7

Matchlängd                               3*10 minuter            

Åldrar                                        10-11 år

Ersättning: Enligt förbundets taxa 4,50 kr per minut, 135 kr per match.

Spelform 9 mot 9 (Liten)

Matchlängd                             2*15 minuter

Åldrar                                         12-13

Ersättning: enligt förbundets taxa 4,50 kr per minut, 135 kr per match.

Engångs summa för resor: 50 KR PER DAG oavsett hur många resor ni gör till och från spelplanen.

Bollstorlek: Stl 3 i ålder 6-9 och stl 4 i övriga åldrar

Domaransvariga under cupen som ni vänder er till vid frågor:

Cecilia Helgsten

0730-260115

Viktig information för er som dömer, kontrollera er anmälan på cup sidan så att bankkontonummer stämmer som ni angett.

Kubikenborgs IF kommer efter att cupen avslutats att erhålla det domarkvitton  som ska vara undertecknat  av er och Kubikenborgs IF ombesörjer utbetalningen av ert arvode.

Ni måste inför er första match anmäla er hos Cecilia, för att där få de matchlappar ni behöver för alla matcher ni har blivit tilldelade att döma under dagen, detta är för att stämma av undertecknande kvitton när ni sedan dömt er sista match.

Matchbollar kommer att finnas vid planerna. Vid avslutad match där ni ska byta plan eller vila så överlämnar ni matchbollar till ny domare eller återlämnar till planvärde på plats. 

Ni kommer att ha rätt till mat/fika, och kommer för det att tilldelas kuponger av Cecilia när ni anmäler er inför er första match.

Tävlingsreglementet finns på cupsidan. 

Ni står själva för domarkläder, pipa, klocka och annat material som gula, röda kort under turneringen.

Vi förutsätter att ni kommer förberedda och är pålästa vad gäller spelformerna för cupen som ni ska döma i och att ni kommer i tid till era matcher.